Czy zasługujesz na swój sukces?

Czy zasługujesz na swój sukces?

Z moich obserwacji na przestrzeni kilku dobrych lat śmiało stwierdzam że sukces drugiego człowieka jest czymś, z czym ludzie nie potrafią się pogodzić. Czymś, co ich wewnętrznie boli, frustruje. Powoduje, ze na sama myśl o osobie, która według nich osiągnęła sukces...